ISSN: 1309-3843 E-ISSN: 1307-7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.org
Kayıtlı İndexler

2016 Yılı - 19. Cilt - 3. Sayı
Orijinal AraştırmaDerlemeler


  • Femoroasetabular Sıkışma Sendromu aFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü, Özel Derman Hastanesi, Kırklareli bFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Sayfalar: 179 - 185 256 kere görüntülendi.

Olgu Sunumları

  • Ekstrüde Lomber Disk Hernisi Regresyonu: Beş Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi aDepartment of Physical Medicine and Rehabilitation, İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, bClinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Special Bağcılar Active Medical Center, cClinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Special Safir Medical Center, İstanbul Sayfalar: 190 - 196 275 kere görüntülendi.
  • Dorsal Radikülopatinin Ayırıcı Tanısında Osteoid Osteoma aFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, bRadyoloji AD, İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi cFizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul Sayfalar: 212 - 215 190 kere görüntülendi.


Editöre Mektup